Kingston

Nuevo
Kingston
SKU: CH410KNG66  | MPN: DT20/32GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 2.0
Nuevo
Kingston
SKU: CH410KNG67  | MPN: DT20/64GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 2.0
Nuevo
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • 256 GB
 • interno
 • 2.5"
 • SATA 6Gb/s
 • AES de 256 bits
 • Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Nuevo
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • 2 TB
 • interno
 • 2.5"
 • SATA 6Gb/s
 • 256-bit AES-XTS
 • Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Nuevo
Kingston
SKU: CH410KNG85  | MPN: KC-U7332-7AP
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • DTIG4 Dark Purple
Nuevo
Kingston
SKU: CH410KNG89  | MPN: KC-U7332-7AY
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • DTIG4 Yellow
Nuevo
Kingston
SKU: CH410KNG88  | MPN: KC-U7332-7AG
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • DTIG4 Dark Green
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • 512 GB
 • interno
 • 2.5"
 • SATA 6Gb/s
 • AES de 256 bits
 • Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • A1 / Video Class V10 / UHS Class 1 / Class10
 • microSDHC UHS-I
Kingston
SKU: DH102KNG01  | MPN: SKC600/1024G
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • Solid state drive
Kingston
SKU: CH803KNG92  | MPN: SDCS2/256GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • 256 GB
 • Canvas Select Plus
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • A1 / Video Class V10 / UHS Class 1 / Class10
 • microSDHC UHS-I
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
 • SDXC UHS-I
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • A1 / Video Class V10 / UHS Class 1 / Class10
 • microSDXC UHS-I
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • A1 / Video Class V10 / UHS Class 1 / Class10
 • microSDXC UHS-I
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • 512 GB
 • interno
 • 2.5"
 • SATA 6Gb/s
 • AES de 256 bits
 • Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • DIMM de 240 espigas
 • 1333 MHz / PC3-10600
 • CL9
 • 1.5 V
 • sin búfer
 • no ECC
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • DIMM de 240 espigas
 • 1600 MHz / PC3-12800
 • CL11
 • 1.5 V
 • sin búfer
 • no ECC
Kingston
SKU: CH033KNG22  | MPN: DTSE9H/32GBZ
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 2.0
Compre en kit.
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • DIMM de 240 espigas
 • 1600 MHz / PC3-12800
 • CL11
 • 1.5 V
 • sin búfer
 • no ECC
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • negro
Compre en kit.
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • negro
Compre en kit.
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • negro
Compre en kit.
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 2.0
 • champaña
Compre en kit.
Kingston
SKU: CH160KNG69  | MPN: DTIG4/16GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • azul
Compre en kit.
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • violeta
Compre en kit.
Kingston
SKU: CH131KNG53  | MPN: DTIG4/128GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • verde
Compre en kit.
Kingston
SKU: CH033KNG26  | MPN: DTIG4/32GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
 • rojo
Compre en kit.
Kingston
SKU: CH033KNG33  | MPN: DTDUO3/32GB
Ver Atributos...[+]
Atributos
 • USB 3.0
Compre en kit.
 
Clic para iniciar chat